digitalisering

Hvor skal I begynde, og præcis hvilke processer er det hensigtsmæssigt at sætte strøm til?

kom godt fra start med jeres digitale transformation 

 

Måske sidder du med de samme udfordringer som så mange andre i din branche: Du vil fremtidssikre og optimere dine forretningsgange. Men hvor starter du, og præcis hvilke processer er det hensigtsmæssigt at sætte strøm til?

 

For at hjælpe dig godt på vej har vi lavet en liste over digitaliseringsprojekter, der vil sætte et markant aftryk på forretningen. Listen kunne være meget længere, men vi har valgt at fokusere på de projekter, vi ved vil optimere din forretning og gøre medarbejdernes hverdag lettere.

 

FIELD SERVICE

 

Et digitaliseret field-servicesystem gør det muligt at have det klare overblik over, hvor den nærmeste tekniker befinder sig, hvad han er i gang med, og hvornår han kan være hos kunden, der ringer med et akut problem.

 

Det betyder, at I både kan levere en langt hurtigere service og få langt mere ud af jeres teknikkere ved at sende den rette mand ud til problemet allerede første gang. Det er forretningsoptimeret og smart field-service!

 

LÆS VIDERE

DOKUMENTHÅNDTERING

 

Fordelene ved digitaliseret dokumenthåndtering er meget klare: Det giver sikkerhed for, at al dokumentation er samlet ét sted på en ensartet måde. Ingen sager ligger gemt lokalt hos en enkelt sagsbehandler eller nøglemedarbejder, med alle de ulemper det kan skabe for hele organisationen. 

 

LÆS VIDERE

HR-SYSTEMER

 

For en HR afdeling, der ofte er en af virksomhedens mindste, er det afgørende at få alle processer, dokumenter og årshjulet samlet ét sted. Det er et af de digitaliseringsprojekter, der meget hurtigt giver et effektivitetsafkast. Det giver HR afdelingen et langt bedre overblik, fjerner overflødige arbejdsgange og sikrer, at alt omkring den enkelte medarbejder bliver husket - hvad end det gælder ansættelse, årlige samtaler, milepæle eller noget helt fjerde. 

 

LÆS VIDERE

KONTRAKTSTYRING

 

Alt for mange virksomheder mangler overblik over deres kontrakter, og hvilke aftaler der er indgået med hvem, og hvornår de udløber. Det er dyrt på den lange bane og kan skabe problemer i forhold til persondataforordningen.

 

Et digitaliseret kontraktstyringssystem giver jer nem adgang og fuldt overblik over hele jeres samlede kontraktportefølje. Med sagsstyring som et integreret element har I altid alle dokumenter tilknyttet den enkelte kontrakt lige ved hånden. Og så er der alle fordelene ved at automatisere risikostyring. Det er både indbringende og effektivt at optimere processer for rettidig fornyelse og opsigelse.

SAGSSTYRING

 

Sagsstyring er uden tvivl et område, der volder frustrationer for mange organisationer, og som I måske også med endda meget store fordele kan digitalisere. Ved at samle al information på en given sag - her taler vi om al korrespondance, dokumenter, stamdata, håndtering af klager mv - kan I effektivisere rutineopgaver og sikre, at fastdefinerede procedurer overholdes gennem hele sagsforløbet. Det skaber de bedste mulige rammer for jeres medarbejdere og sikrer, at I altid lever op til fastlagte krav og kan fremskaffe præcis dokumentation til myndigheder.

 

LÆS VIDERE

KVALITETSSIKRING

 

Ikke mange virksomheder kan undsige sig, at kvalitetssikring er et vigtigt element i deres arbejde. På tværs af brancher og virksomhedstyper har vi alle krav, processer og regler, der skal overholdes for at sikre kvaliteten af vores arbejde.

 

I kan strømline jeres processer og optimere arbejdsgange ved at implementere en digital platform til kvalitetssikring. Dette vil ikke blot sikre kvaliteten men også give medarbejderne bedre rammer.

 

Vi hjælper jer med at få styr på og udnytte jeres data. Vi bygger systemet, der understøtter jeres processer og sikrer, at I overholder selv samme, så I gang på gang leverer samme gode kvalitet og nemt kan levere dokumentation herfor, med detaljeret information, som historik og hvem der har udført hvilke opgaver.

SALES EXCELLENCE

 

Kæmper I også med rodede salgsprocesser, hvor hver sælger har sin egen metode? Det er I absolut ikke ene om. Heldigvis er vejen til Sales Excellence og øget effektivitet lige til. Digitalisering af salgsprocesser ved hjælp af Dynamics 365 kan hjælpe jer til et langt bedre overblik og en ensretning af processer, så alle kunder bliver registreret og kan følges af andre end den ansvarlige sælger. 

 

Et veletableret CRM-system bør indeholde alt data om den enkelte kunde; salgsaktiviteter, ordre, servicehenvendelser og meget mere samlet i ét overblik.

SERVICEPROCESSER

 

I dag er den gode kundeservice ikke blot afhængig af en behagelig og hjælpsom servicemedarbejder. Han eller hun skal bestemt stadig være der, men kundeservicemedarbejderen skal være klædt på til at håndtere den enkelte kunde, hvad enten det er første eller 7. gang, I er i kontakt med kunden… og dét stiller krav!

 

I den optimerede organisation har man samlet alle data fra både selvbetjening og løbende korrespondance i ét system. Det giver alle i kundeservice let og umiddelbar adgang til kundens fulde historik og danner grundlaget for den gode serviceoplevelse. Hvis ikke I allerede har den gode serviceoplevelse på plads, kan vi hjælpe jer godt på vej mod digitaliserede og forretningsoptimerede serviceprocesser. 

INTRANET

 

Det moderne intranet skal ses som en samarbejdsplatform og et element i den digitale arbejdsplads. Det er platformen, der både giver jeres medarbejdere al den målrettede information, de har behov for, og indgangen til jeres digitale værktøjer.

 

Men intranettet i dag kan også så meget mere...

 

LÆS VIDERE

EXTRANET

 

Har I overblik over, hvor meget tid I reelt bruger på at servicere jeres kunder og samarbejdspartnere? Vel og mærke med opgaver og forespørgsler, som de gennem et extranet selv kunne have fået overblikket over eller fundet svaret på...

 

I har muligvis en ide, men vi ved, at mange virksomheder bliver overraskede over, hvor meget tid de får frigivet ved at implementere kunde- og partnerportaler som extranet. Det giver kunderne let adgang til al data mellem dem selv og jer som leverandør, og jeres partnere kan på bedste vis hjælpe sig selv til langt det meste af den viden og dokumentation, som de skal bruge fra jer.

 

LÆS VIDERE

PROJEKTPORTAL

 

En moderne projektportal er ofte en komplet løsning til projekt-, portefølje- og ressourcestyring, hvor alle programmer og projekter er samlet og styret ét sted. Det gør det nemt at trække data fra tidligere projekter og tillader vidensdeling på et helt nyt plan.

 

Som med alle andre digitaliseringsprojekter er der en standard for projektportaler, men hvor stor og hvilke funktioner der skal være i fokus hos jer, er helt afhængig af jeres forretning og jeres behov.

 

LÆS VIDERE

PMO

 

Sæt jeres projekter i system med en PMO løsningen, som er et effektivt værktøj til projektstyring.

 

Med en PMO løsning bygget på vores Best Practice template får i nemt overblik over alle igangværende projekter (porteføljestyring), samt over fremdriften i det enkelte projektforløb.

 

LÆS VIDERE